AEROLYCE : Nasza działalność

AEROLYCE to projekt green-field zainicjowany w 2013 roku z siedzibą w pobliżu Limoges w centralnej Francji.

AEROLYCE specjalizuje się w obróbce powierzchniowej (ST) i powłokach malarskich dla przemysłu lotniczego.

AEROLYCE to zakład przyjazny dla środowiska ze zintegrowaną stacją uzdatniania wody i technologią ‘zero płynnego zrzutu’.

Stosowane farby są rozpuszczalne w wodzie i zgodne z rozporządzeniem REACH.

Proces kwalifikacji z firmami Airbus, Airbus Helicopters i Dassault Aviation jest na ukończeniu, a produkcja ma rozpocząć się w połowie lata 2015 roku.

AEROLYCE będzie posiadała certyfikat Nadcap.

Fabryka AEROLYCE w pełni wykorzystuje najnowocześniejsze technologie i zaawansowaną automatyzację całego procesu obróbki powierzchniowej, w tym:

(1) automatyczne pozycjonowanie modułu suwnicą bramową do obszaru buforowego,

(2) zautomatyzowany transfer modułu z obszaru buforowego do początku linii obróbki powierzchniowej

(3) zakończenie procesu pozycjonowaniem automatyczną suwnicę bramową linii obróbki powierzchniowej.

Tak wysoki stopień automatyzacji zapewnia znaczący stopień niezawodności i powtarzalności procesów, co skutkuje niezrównaną konkurencyjnością kosztową.

Wśród różnych typów obróbki powierzchniowej w swej początkowej oferciem AEROLYCE zaoferuje anodowanie na bazie kwasu winowo-siarkowego i precyzyjne
anodowanie w kwasie siarkowym zgodne z wymogami REACH.