Aeroset : Nasza działalność

AEROSET specjalizuje się w produkcji i dostawie sprzętu oraz montażu podzespołów konstrukcyjnych.

Działa na rynku od 2013 roku jako francuska część NIMROD GROUP.

Siedziba znajduje się w centralnej Francji w pobliżu Limoges, niedaleko spółek siostrzanych ESM i AEROLYCE.
Obecnie jej głównymi klientami są firmy Dassault Aviation, Stelia Aerospace i Airbus.

Firma bazuje na dorobku technologicznym spółek siostrzanych ESM, DETAMPEL i DJP.

AEROSET optymalizuje koszty produkcji, gdyż skupia się na końcowym etapie montażu strukturalnego.

AEROSET otrzymuje do końcowej obróbki zarówno nieskomplikowane jak i zaawansowane technologicznie części z ESM i DETAMPEL oraz elementy kompozytowe z DJP. Po zakończeniu swoich procesów AEROSET przekazuje części do AEROLYCE w celu obróbki powierzchniowej i malowania.

Cały proces logistyczny łańcucha dostaw jest zapewniany przez spółki należące do NIMROD GROUP, co pozwala na bardziej elastyczne reagowanie na potrzeby klienta.

W niedalekiej przyszłości podzespoły przeznaczone do złożenia w większe konstrukcje w AEROSET będą pochodzić z produkcji seryjnej w polskiej spółce siostrzanej AZURA POLSKA, co umożliwi optymalizację logistyki i kosztów.

Dzięki tak szerokim opcjom technologicznym i produkcyjnym w spółkach NIMROD GROUP nie ma konieczności korzystania z podwykonawców. Wpłynęło to na wygodę naszych klientów, którzy uzyskują produkt finalny w jednym przedsiębiorstwie.

Ponieważ AEROSET jest jednostką niezależną, jej wysokiej jakości produkty powstają w czystym i wolnym od kurzu środowisku pracy, odizolowanym od maszyn i urządzeń spółek siostrzanych.

AEROSET wykorzystując wszystkie aktywa i środki NIMROD GROUP staje się dostawcą referencyjnym konstrukcji w przemyśle lotniczym.